Insekticidy

Insekticidy jsou přípravky určený k dezinsekci, tzn. hubení hmyzu, v jeho různých vývojových stupních.

Co jsou insekticidy?

Insekticidy jsou přípravky určený k dezinsekci, tzn. hubení hmyzu, v jeho různých vývojových stupních.

Insekticidy na likvidace nežádoucího hmyzu se používají především v zemědělství, k ochraně zásob a také v oblasti hygieny a ochrany lidského zdraví. Podle toho, na které vývojové stádium hmyzu působí, se rozdělují na:

  • ovicidy (ničí vajíčka),
  • larvicidy (ničí larvy),
  • ovilarvicidy (ničí vajíčka a larvy),
  • imágocidy (ničí dospělý hmyz).

Jak insekticidy účinkují? 

Insekticidy při hubení hmyzu zasahují zejména nervový systém dýchacími orgány, při požití a také kontaktem s tělem hmyzu (např. při postřiku).

Chemické insekticidy spadají mezi organofosfáty (např. malation), pyrethroidy (např. permethrin), karbamáty (např. karbofuran), chlorované uhlovodíky (např. DDT, mirex, dieldrin) nebo na bázi bakterií a virů.

Pozor na nežádoucí účinky

Vyvarujte se kontaktu s insekticidy, které patří mezi karcinogeny (způsobují nebo napomáhají rakovinnému bujení buněk, které vede k výskytu rakovinných nádorů). Jedná se o malathion, diazinon, tetrachlorvinphos a parathion.