Hubení a likvidace sršňů

Našli jste na zahradě nebo ve Vašim domě hnízdo? Jak se s ním vypořádat?

Sršeň (Vespa)

Popis: sršeň je tělem podobná vose, ale je větší a má výraznější zbarvení. Na těle se střídá barva žlutá, černohnědá a cihlová. Sršeň je přibližně 18–35 mm dlouhá. Čím se sršně živí? Živí se cukernými šťávami, ale zároveň to jsou dravci. Pro své larvy loví bezobratlé, dospělci sbírají sladké ovocné šťávy nebo med z vyloupených včelích úlů.

Jak se vypořádat se sršním hnízdem?

Našli jste na zahradě nebo ve Vašim domě hnízdo? Nevíte, jakému hmyzu patří? Že se jedná o sršní hnízdo můžete poznat dle toho, že nejčastějšími místy, kde hnízdo můžete najít, jsou dutiny stromu či jiná místa nad zemí. Hnízdo představuje oválnou stavbu o několika patrech, která může v průměru dosahovat až 80 centimetrů. Pokud si sršně vybudují hnízdo v domě nebo poblíž vašeho obydlí, doporučujeme Vám to řešit ihned. Neodkladně kontaktujte profesionální firmu na likvidaci sršních hnízd.

Jak sršni škodí?

Věděli jste, že sršni jsou na rozdíl od vos poměrně neškodní? Pokud v přítomnosti sršně nebudete prudce máchat rukama, nebudou si Vás všímat. Že kolem Vás poletuje poznáte i díky tomu, že její bzukot je velice hlučný až nepříjemný. Pokud mají hnízdo na veřejném místě nebo v místě frekventovaného pohybu, v blízkosti domu, doporučujeme neodkladně řešit likvidaci pomocí profesionální firmy - deratizátorem.

Mimo bodnutí Vám sršeň může i poškodit úrodu. V hojným počtu si rádi pochutnávají na úrodě jablek, hrušek apod. Sršni představují i jistou nepříjemnost pro včelaře, někdy totiž napadají včelstva s cílem získat med.