Deratizace - hubení a likvidace hlodavců

Deratizace je proces likvidace potkanů, myší, krys a jiných hlodavců různými prostředky. Deratizace se podle použitých prostředků dělí na mechanickou, chemickou, případně deratizaci dalšími metodami.

Co je deratizace? 

Deratizace je odborný výraz pro hubení hlodavců. Proces hubení a likvidace hlodavců různými prostředky je velice důležitý a kromě ochrany lidského zdraví slouží především k zamezení případných škod.

S hlodavci se můžete setkat v různých prostorách v interiéru i exteriéru, ve skladech a prostorách obývaných a užívaných lidmi či hospodářskými zvířaty.

Nejčastější škody způsobují potkani, myšikrysy nebo hraboši, které lze většinou rozpoznat podle jejich trusu. Již velmi zřídka se objevují krysy

Deratizace se podle použitých prostředků se dělí především na:

  • mechanickou deratizaci (pasti),
  • chemickou (jedy - rodenticity).  

Proces likvidace nežádoucích hlodavců se také z pohledu rozsahu a četnosti dělí na:

  • jednorázovou deratizaci,
  • pravidelnou ohniskovou deratizaci
  • celoplošnou deratizaci. 

Hlodavci 

Hlodavci (Rodentia) jsou zdaleka nejpočetnější řád z celé třídy savců. Většinou jde o menší živočichy. Jejich charakteristickým rysem je tvar a uspořádání zubů. Přední řezáky jsou přeměněny v hlodáky; špičáky chybí úplně. Hlodáky mají přední stranu pokrytou tvrdou sklovinou a zadní stranu mnohem měkčí zubovinou. Díky většímu obrušování měkčí zadní části si zuby udržují stále ostrou hranu. Celý řád čítá přes 2500 žijících druhů. Zdroj a další informace o hlodavcích na Wikipedii.

Likvidaci hlodavců pak je možné řešit svépomocí nebo zavoláním odborné firmy. Níže si přečtěte o jednotlivých škůdcích. 

Trápí mě myši

Trápí mě myši

Myši patří mezi nejčastěji hubené hlodavce. Nejúčinnější metodou likvidace je položení deratizačních stanic a následný monitoring.

Více informací

Trápí mě potkani

Trápí mě potkani

Potkani jsou silnější, útočnější dravější a také odolnější než krysy. Na jednoho obyvatele hlavního města připadají zhruba čtyři až pět potkanů.

Více informací

Odchyt a likvidace kun

Odchyt a likvidace kun

Kuna je lasicovitá šelma, malé, štíhlé a mrštné postavy. Délka těla je 37–54 cm, a váha 0,9 až 2,3 kg.
Na území ČR se vyskytují dva druhy, kuna lesní a kuna skalní.  Základním rozlišovacím znakem, byť ne jediným, je tvar a barva náprsenky.

Kuna lesní - žlutá náprsenka ...

Více informací